EKO-VODA d.o.o.                                                                                   
  Kukuljanovo 137,  51227 Kukuljanovo

  mob: 091/ 618-00-05  
  tel: 051/ 618-764
  fax: 051/ 620-635  
  e-mail: eko.voda@vip.hr
river

UĐITE U SVIJET VODA
EKO-VODA d.o.o. za trgovinu, Kukuljanovo 137, 51227 Kukuljanovo
Društvo je upisano u Trgovačkom sudu u Rijeci sa MBS 040236285, žiro-račun 2402006-1100488625 pri Erste & Steiermarkische Bank d.d.
OIB 19030352945, Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti, članovi društva Z. Skubic i Z. Pribanić.